skip to Main Content

Můj osobní wellbeing

V dnešní době se čím dál víc lidí zajímá o to, jak lépe žít. Jak si život více užívat a vychutnávat. Jak ale zjistit, na co zaměřit svou pozornost? Víte, co vás v životě těší? Co vám dodává energii a co jí naopak krade? Prvním krokem je uvědomit si, kde jste a kam se chcete ubírat. A poté si naplánovat takovou cestu, která vás dovede za vašim vysněným životem.

Rády bychom vám pomohly udělat první krok zvědomení. Právě proto jsme pro vás připravily diagnostický nástroj – dotazník „Můj osobní wellbeing“. Při jeho tvorbě jsme vycházely z mnoha zdrojů. *

Definice wellbeingu v našem pojetí

Wellbeing definujeme jako blahobyt, osobní pohodu, životní pohodu nebo taky dlouhodobě dobře prožívaný život. Wellbeing chápeme jako celostní pohled na to, jak dobře a spokojeně žít a jak přinést více smysluplnosti a naplnění do svého života. Wellbeing v sobě zahrnuje fyzický, emocionální, duševní a sociální stav člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) wellbeing definuje jako „Stav životní pohody, v níž každý jedinec realizuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen přispět k rozvoji své komunity.“

V rámci našeho dotazníku se zaměřujeme na pět klíčových pilířů wellbeingu:

Toto rozdělení není samoúčelné. Už před 80 lety k němu došli odborníci z  Gallupova ústavu. Shromáždili přední experty z oboru psychologie, sociologie a ekonomie věnující se problematice wellbeingu a na základě dlouhodobých studií a výzkumů lidí z více než 150 zemí světa určili právě těchto 5 faktorů (základních pilířů), ze kterých je jasné, jestli život prožíváte, nebo přežíváte.

Měření wellbeingu

Dotazník Můj osobní wellbeing v sobě zahrnuje otázky hodnotící základní potřeby člověka jako je bezpečí, přístřeší a nasycení a jeho vyšší potřeby jako je nacházení smyslu a naplnění, vytváření hlubších a trvalejších vztahů, fyzické i mentální zdraví, finanční zabezpečení a zapojení se v komunitě.

Otázky v dotazníku jsou zaměřeny na měření objektivního wellbeingu (např. dostatečné zdroje k uspokojení základních potřeb, příležitosti ke vzdělání, skutečné zdravotní omezení) a na měření subjektivního wellbeingu. Ten vyjadřuje, jak svým pohledem hodnotíte život a jak ho skutečně prožíváte v denní rutině.

*Mezi nejvýznamnější patří Wellbeing Finder (pět pilířů wellbeingu – vztahy, smysluplnost, zdraví, finance, komunita) společnosti Gallup, model PERMA od otce pozitivní psychologie Martina Seligmana (pozitivní emoce, angažovanost, vztahy, smysl a úspěch) a rovněž Five Ways to Wellbeing od New Economic Foundation (propojuj se, buď aktivní, všímej si, pokračuj v učení a dávej).

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: