skip to Main Content

Návyky – jak na ně

Téměř každý návyk, který máte, ať už dobrý nebo špatný, je výsledkem mnoha malých rozhodnutí v průběhu času. Chcete se stát člověkem, který naplno využívá svůj potenciál? Někým, kdo si věří? Někým, na koho je spoleh? Můžete se jím stát. Je potřeba se zaměřit na každodenní akce, a ne na konečný cíl. Proč?

Protože váš současný život je v podstatě součtem vytvořených návyků.  Vaše kondice přímo souvisí s každodenním rozhodnutím, zda půjdete běhat, nebo ne. Subjektivní pocit štěstí je úzce navázán na každodenní rozhodnutí, zda vidíte sklenici poloprázdnou nebo poloplnou a s úspěchem je to podobné. Vyhrává ten, kdo je „navyklý“ udělat, co si naplánoval a nenechá se zlákat sociálními sítěmi a internetem.

A jak tedy návyky fungují?

James Clear, ve své knížce „Atomic Habits“ rozděluje budování návyku do čtyř jednoduchých kroků: podnět, touha, rutinní akce a odměna. Tyto kroky nám pomůžou pochopit, co je návyk, jak vzniká, funguje a jak ho vylepšit nebo změnit.

Tento čtyřstupňový cyklus je základem každého návyku, přičemž mozek prochází těmito kroky pokaždé ve stejném pořadí.

1. Podnět nakopne náš mozek, aby začal konat.

Může to být  jenom určitá indicie nebo informace, na základě které očekáváme odměnu. Naši předkové věnovali pozornost podnětům, které přinášely primární odměnu, jako je jídlo, voda a sex. V dnešní době naši pozornost získávají podněty, které předpovídají sekundární odměny jako jsou peníze a sláva, moc a status, chvála a souhlas, láska a přátelství nebo pocit osobní spokojenosti. (Samozřejmě, i tyto odměny nepřímo zlepšují naše šance na přežití a reprodukci, což je hlubší motiv všeho, co děláme.) Podnět je první známkou toho, že jsme blízko odměny, proto přirozeně vede k touze.

2. Touha je motivační silou každého návyku.

Bez nějaké úrovně motivace nebo touhy po změně, nemáme žádný důvod jednat. To, po čem toužíme, není samotný návyk, ale změna stavu, který nám ho poskytne. Netoužíme po kouření cigarety, toužíme po pocitu úlevy, kterou přináší. Nejsme motivováni čištěním zubů, ale spíše pocitem čistých úst. Netoužíme po zapínání televizoru, ale po chvilce zábavy.  Každá touha je spojena s přáním změnit náš vnitřní stav.

Touhy máme každý jiné. Teoreticky by jakákoli informace mohla vyvolat touhu, ale v praxi lidé nejsou motivováni stejnými podněty. Pro gamblera, může být zvuk výherních automatů silným toužebným podnětem. Pro někoho, kdo zřídkakdy hraje je jingle a zvonění kasina jenom hlukem v pozadí. Myšlenky, pocity a emoce pozorovatele jsou to, co proměňuje podněty na touhu.

3. Rutinní akce je skutečný návyk, který vykonáváme.

Zda se rutinní akce objeví, závisí na tom, jak jsme motivovaní a jak je tato akce náročná. Pokud určitá rutinní akce vyžaduje více fyzického nebo duševního úsilí, než jsme ochotni vynaložit, vzdáme to. Naše reakce také závisí na našich schopnostech. Zní to jednoduše, ale návyk se může objevit jen tehdy, když máme danou dovednost.  Chceme-li hrát basketbal, ale nedokážeme vyskočit dostatečně vysoko k obruči, máme smůlu.

4. Odměna je konečným cílem každého návyku.

Podnět „zavětří“ odměnu, po které toužíme. Rutinní akcí usilujeme o její získání. Odměna slouží k uspokojení naší touhy, nebo k učení se.

Pokud jeden krok vynecháme, návyk se nevytvoří. Když odstraníme podnět, náš návyk ani nezačne. Když snížíme touhu, nenajdeme motivaci k jednání. Pokud ztížíme podmínky pro potřebnou akci, žádná neproběhne. A pokud odměna nedokáže uspokojit naši touhu, pak nebudeme mít žádný důvod dělat akci znovu. 

Stručně řečeno, podnět vyvolává touhu, která je motorem pro zahájení akce a zajišťuje odměnu. Odměna uspokojuje touhu.  Společně tyto čtyři kroky tvoří neurologickou smyčku. Opakování těchto čtyř kroků umožňuje vytvořit zautomatizovaný návyk. U některých činností dojde k vytvoření návyku rychleji, někdy je zapotřebí více opakování.

Podívejme se na pár příkladů z reálného života:

Shrnuto podtrženo, pokud chcete něco změnit ve svém životě, MUSÍTE si uvědomit, jaký je vlastně váš podnět, co bude plnit roli touhy a k čemu se chcete dostat, tedy jaká má být ta denní rutina. Zaslouženě si pak můžete vychutnat odměnu, kterou je také dobré si předem nastavit. Zkrátka bez těchto čtyř kroků si žádný nový návyk neosvojíte.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top