skip to Main Content

Jen 4 % Čechů vzkvétají ve všech pěti pilířích wellbeingu aneb výsledky prvního průzkumu wellbeingu v Čechách 2019

Historicky byla řada pokusů, jak poměřovat blahobyt jednotlivých zemí. Ať už se jedná o ekonomický ukazatel HDP, index lidského rozvoje HDI nebo indexy štěstí. Ve všech případech se jedná o výběr jen určitého aspektu ať už ekonomického, nebo subjektivního (jak šťastně se cítím).

V HDP nelze zachytit wellbeing neboli to, jak jsou lidé se svým životem spokojeni. Ano, příjem je pro lidi rozhodně důležitý, a růst příjmů za posledních 100 let byl jedním z největších úspěchů lidstva, ale není to jenom příjem, na kterém záleží. Ukazuje se, že lidé mohou mít vysoký příjem, ale to, jak vnímají svůj život nemusí s příjmem korespondovat. Vysoký příjem nezaručuje vysoký wellbeing, a naopak vysoký wellbeing lze prožívat i v kombinaci s relativně nízkým příjmem. 

Měření objektivního i subjektivního wellbeingu

S rostoucím bohatstvím společnosti jsou rozdíly v tom, jak lidé hodnotí svůj život méně často přisuzované příjmům a mnohem častěji faktorům, jako jsou sociální vztahy, nacházení smyslu ať už v práci nebo mimo ni, rozvíjení vlastního potenciálu, možnost růstu a uznání. Je tedy jasné, že při poměřování toho, jak se nám celkově daří, je nutné poměřovat, jak objektivní ukazatele, tak i subjektivní vnímání každého z nás. Jedno bez druhého nefunguje. 

Společně s renomovanou agenturou MEDIAN jsme realizovali Průzkum wellbeingu v Čechách 2019 na reprezentativním vzorku 304 osob. Průzkum jsme realizovali prostřednictvím dotazníku „Můj osobní wellbeing, který je barometrem toho, jak o svém životě přemýšlíme a jak jej prožíváme na každodenní bázi. Umožňuje jednotlivcům, týmům i celým organizacím porozumět tomu, jaká je jejich výchozí úroveň wellbeingu i jeho jednotlivých pilířů. Výsledky dotazníku jsou měřeny na 5stupňové škále. Nejvyšší úroveň vzkvétání až po nejnižší úroveň přežívání.

Z průzkumu vyplynulo, že v České republice pouze 4 % lidí vzkvétá ve všech pěti pilířích současně. A alarmující je, že téměř polovina účastníků průzkumu (49 %) nevzkvétá ani v jedné klíčové oblasti života. Nejvíce lidí vzkvétá ve vztahové oblasti (39 %) a nejhůře jsou na tom Češi se zdravím (vzkvétá pouze 12 %). 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: