skip to Main Content

Kvalitní vztahy a smysluplná práce dokážou vykompenzovat pokles finančního příjmu

V roce 2014 se dělal průzkum na vzorku 3,3 milionů lidí o vlivu nárůstu nezaměstnanosti o 1% na jejich wellbeing. A výsledky byly překvapivé. Větší pokles wellbeingu byl zaznamenán u lidí, kteří ještě stále práci měli, než u těch, kteří již svou práci ztratili. Tato skutečnost nebyla způsobená vysokou mírou empatie vůči těm, kteří zaměstnání ztratili, ale strachem ze ztráty vlastního zaměstnání… Ze ztráty finanční stability. 

Samotný strach z  nedostatku má dvojnásobně větší dopad na náš wellbeing než samotný nedostatek.

Jaký dopad bude mít pandemie koronaviru na nezaměstnanost a potažmo na náš wellbeing?

Dle šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR ve spolupráci s dalšími prestižními institucemi, je odhadován nárůst míry nezaměstnanosti na 4,1 % v roce 2020 (v roce 2019 byla 2,0 %). Zároveň však uvádějí, že nezaměstnanost může stoupnout až na 7,5%. 

Z výše zmíněné studie vyplynulo, že nárůst nezaměstnanosti o 1% v daném regionu se promítl do poklesu wellbeingu všech lidí v průměru o 4 procentní body. 

Bude to tedy znamenat, že nárůst nezaměstnanosti na 4% (nárůst o 2%) případně na 7,5% (nárůst o 5,5%) způsobí pokles wellbeingu o 8 potažmo 22 procetních bodů?

Co s tím? Pečujme o vztahy!

Existuje zajímavá spojitost mezi naší spokojeností ve vztazích, tím, jak smysluplně žijeme a spokojeností v oblasti financí. V loňském roce jsme ve spolupráci s agenturou MEDIAN realizovali průzkum wellbeingu a zjistili jsme, že existuje velmi silná spojitost mezi těmito třemi faktory. Lidé, kteří jsou spokojeni ve vztahové oblasti – zažívají hodně lásky, mají podpůrné nejbližší okolí – a zároveň svou práci považují za smysluplnou a jsou ukotveni ve svém životě, jsou spokojenější i v oblasti financí bez ohledu na výši příjmu (viz níže uvedený graf).

Tito lidé jsou mnohem méně náchylní se upínat na hmotné věci a stresovat se kvůli penězům. 

Mnohem důležitější pro náš wellbeing je tedy pečovat o naše vztahy. Emoce se velmi rychle šíří z jednoho na druhého a pokud trávíme svůj čas s pozitivně naladěným kamarádem či kamarádkou, naše šance být šťastný a spokojený vzroste o 15%. Což není málo! Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že na každou negativní výměnu, potřebujeme tři až pět pozitivních interakcí. Špatné zkušenosti mají prostě větší váhu než ty dobré. Proto mějme na paměti jednoduchou zkratku: 60-80% našich rozhovorů se zaměřujme na to, co se děje správně. To platí pro pracovní oblast. A, jak říká profesor Gottman, v partnerských vztazích by měl být poměr minimálně 1:5 (1 výtka na 5 lichotek).

Důležité je nalézt smysl v tom, co děláme a pomáhat ostatním

Smysl nalézáme, když víme, že vytváříme něco, z čeho mají užitek i ostatní. Inspiruje nás to k lepšímu výkonu. Pro někoho je to práce, pro dalšího dobrovolnické aktivity nebo koníčky. Není důležité co děláme, ale to jak moc nás to, co děláme, naplňuje. Práce, která nám dává smysl je skvělým zdrojem motivace pro celý náš život…

Náročné časy momentálně žijeme. Není úplně jasné, jak doba po Covidu bude vypadat. Pečujme proto o své vztahy, zvědomujme si, komu naše práce přináší užitek a co dalšího nás na ní naplňuje. 

Jak říká emeritní profesor univerzity Deakin Robert Cummins: „Nejdůležitější je udržovat dobré vztahy, protože i lidé s nízkými příjmy mohou mít vysoký wellbeing za předpokladu, že jejich vztahy a smysluplnost v životě jsou silně pozitivní“.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: