skip to Main Content

Má smysl implementovat wellbeing kulturu?

Za poslední rok i díky covidu, roste poptávka po začleňování wellbeing do života organizací. A jak ho lze do života organizace přinést?

  1. Jako wellbeing benefity
  2. Různé ad hoc wellbeing aktivity
  3. Anebo implementovat wellbeing kulturu

Účinná strategie wellbeingu je více než jen velký plán benefitů a nejedná se jenom o štěstí v práci… Fungující kultura podporující wellbeing zaměstnanců vyžaduje nový pohled na filosofii podnikání. Smyslem takového podnikání není jenom mít vysokou ziskovost, ale i vytvářet podmínky, ve kterých  zaměstnanci mohou plně využívat svůj potenciál a žít svůj život naplno. Protože zaměstnanci jsou největší konkurenční výhodou každé organizace.

Jak ukazuje naše wellbeing pyramida, k tomu, aby se skutečně rozvinula organizace podporující wellbeing zaměstnanců je nutné zajistit, aby kultura organizaceleadership a řízení lidí tvořily pevný základ, na němž stojí plně integrovaný přístup k wellbeingu zaměstnanců. 

Co říkají experti na wellbeing? 

„Zaměstnavatelé, kteří chtějí investovat do wellbeingu, se musí nejdříve podívat na svou firemní kulturu. Do jaké míry je vedení společnosti připravené wellbeing podpořit a jít příkladem. Jak moc jsou sladěny hodnoty organizace s wellbeingem. A v neposlední řadě to, jak jsou rozvíjeni a podporováni manažeři, aby vedli své lidi správným způsobem. Wellbeing to musí podporovat, protože pokud by se s ním zacházelo jenom jako se záplatou, jednotlivé iniciativy budou neúčinné, “ Ben Willmott, vedoucí veřejné politiky v CIPD**

„Mnoho organizací zavedlo iniciativy jako „krizová linka“ v oblasti duševního zdraví, lekce jógy nebo všímavosti v čase oběda a investuje do „wellness“ kultury. To ale není opravdový wellbeing,“ řekl prezident CIPD profesor sir Cary Cooper.

„Tyto strategie se zaměřují pouze na jednotlivce, což je samozřejmě důležité. Pokud ale nezměníte celkovou firemní kulturu, jednotlivé iniciativy vám nepřinesou zlepšení wellbeingu v organizaci právě proto, že kultura organizace nepodporuje wellbeing zaměstnanců ale naopak, je represivní.“

Dlouhodobé, udržitelné zlepšování wellbeingu musí být středem pozornosti vrcholového vedení a představenstva, dodal Cooper.  

„Pokud dáte zaměstnancům sushi v poledne, nebo jim umožníte běhat, zavedete on-line workshopy na zvládání stresu, ale pak je pošlete zpátky do organizace, která je řízená autokraticky a lidi jsou vedeni způsobem „cukru a biče“ namísto chvály a odměny, wellbeing iniciativy nebudou fungovat,“ varoval.

Neexistuje žádný „univerzální“ přístup k definování účinné wellbeing strategie. Spolu s klienty vytváříme strategii, která odpovídá jedinečným potřebám a charakteristikám jejich organizace.  Do úvahy bereme i generační specifika a jedinečné potřeby jednotlivých zaměstnanců.

A co tedy myslíte, má smysl implementovat wellbeing kulturu? Určitě ano! Implementací wellbeing kultury získá organizace konkurenční výhodu, stane se magnetem pro talenty, sníží fluktuaci, zvýší engagement lidí a tím dojde ke zlepšení výkonnosti celé organizace.

** Chartered Institute of Personnel and Development, UK

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: