skip to Main Content

Manažeři – srdce vaší organizace

Stejně jako je srdce nepostradatelné pro lidské tělo, je ve firmě nezbytný tým manažerů. Podobně jako náš nejdůležitější orgán udržují v chodu celý organismus, pumpují do něj krev (sílu) a okysličují (přinášejí inspiraci) celý systém. Pokud přistoupíme na tuto myšlenku, naskýtá se otázka: staráte se o manažery dostatečně? Nehrozí vám infarkt? 

Aby srdce tepalo, jak má, je třeba se o něj starat.

Manažeři v každé společnosti potřebují:

  1. Cítit podporu mozku. Vedení organizace by mělo jít příkladem a dát manažerům pocítit, jaké to je, když o ně nadřízený pečuje a podporuje ho.  Jakmile budou manažeři sami mít tento pocit, mohou to předávat dál, svým lidem v týmu.
  2. Žít svůj vlastní wellbeing. Manažeři by měli mít prostor zastavit se, zamyslet se nad vlastním wellbeingem a uvědomit si, co potřebují, aby nestrádali a měli dostatek energie. Potřebují si nastavit podpůrné rituály a návyky, které je posunou v obnovování energie a zvýšení vlastního wellbeingu. Díky tomu se následně mohou lépe a s větším porozuměním starat o ty, které vedou a řídí. Ne nadarmo se říká, že z prázdné sklenice se nedá nic nalít.
  3. Mít potřebné dovednosti. Neočekává se od nich, že budou odborníky na zdraví, ale měli by si uvědomit hodnotu pohody při práci, být schopni rozpoznat včasné varovné příznaky špatného zdraví, mít kompetence a důvěru svých lidí na vedení citlivých rozhovorů a dokázat doporučit, kam se obrátit v případě potřeby. Manažer, projevující skutečný zájem o své lidi, ovlivňuje jejich motivovanost až o 70%. V opačném případě může “pohřbít” jakoukoliv iniciativu, i zavedení wellbeingu v organizaci. 

Dostávají vaši manažeři dostatečnou podporu?

Řada průzkumů ukazuje, že je bohužel jen málo zaměstnavatelů, kteří podporu manažerům poskytují, tak aby následně oni mohli podporovat své podřízené. 

Pouze polovina (51 %) školí manažery, tak aby dokázali rozpoznat varovné signály syndromu vyhoření. Není proto divu, že pouze necelá třetina (31 %) souhlasí s tím, že si manažeři věří, že dovedou vést velmi citlivé rozhovory zaměřené na zaměstnancovo zdraví. A pouze čtvrtina (25 %) manažerů by dokázala rozpoznat včasné varovné příznaky duševního nepohody.

Péče o celkový wellbeing lidí je velmi důležitá a zároveň náročná práce. Vlastní zdraví manažerů by mohlo být ohroženo, pokud jsou odpovědni za něco, co nejsou kompetentní vykonávat. K efektivnímu vykonávání své role potřebují manažeři vzdělání a schopnosti, které získají pouze školením, podporou a odborným vedením.

Se správnou mírou pozornosti vedení celého systému mohou být dobrým manažerům vytvořeny podmínky, aby se stali skvělými. Pokud má vaše organizace zdravé srdce má šanci nejen přežít, ale také se stát dynamičtější a úspěšnější.

Anne Mulcahy, bývalá generální ředitelka společnosti Xerox, toto téma shrnula jasně: „Zaměstnanci, kteří věří, že se management zajímá o celou jejich osobu, nejen o tu část zaměstnaneckou, jsou produktivnější, spokojenější a více naplněni. Spokojení zaměstnanci vytvářejí spokojené zákazníky, a to vede k úspěchu a ziskovosti celé organizace. “

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: