skip to Main Content

Benefit #1 = výborný šéf

V dnešních pracovních týmech jsou vztahy důležitější než kdy jindy. Tradiční hierarchické fungování organizací je stále častěji nahrazováno novými modely (např. agilní týmy). Tento nový organizační model „prospívá“ nebo „umírá“ na kvalitě vztahů a důvěře mezi lidmi. A jedním z nejdůležitějších faktorů, který…

Více

„Existuje pouze jediný opravdový přepych – přepych lidských vztahů.“ napsal Antoine de Saint-Exupéry

Když se zamyslíme nad nejdůležitějšími událostmi, zážitky a okamžiky v našem životě, všimneme si, že mají něco společného: přítomnost jiné osoby. Nejradostnější okamžiky, ale i ty, nejvíce bolestné, se vyskytují v interakci s jinými lidmi. Často si neuvědomujeme vliv našich blízkých přátel…

Více

Wellbeing v praxi

Wellbeing neodděluje práci od volného času, ale naopak je propojuje. Můžu si v pracovní době zajít na kafe s kamarádkou? Jak poznám coby zaměstnavatel, jestli všichni dostatečně pracují? To jsou otázky, které řeší jedna i druhá strana. Pojďme se na ně podívat…

Více
Back To Top