skip to Main Content

Náš přístup ke zlepšování wellbeingu zaměstnanců

Náš přístup ke zlepšování wellbeingu zaměstnanců

My ve Wellbeing – Umění žít věříme, že wellbeing je více než rovnováha mezi pracovním a osobním životem, wellbeing je samotný život.

Strategie wellbeingu je více než jen velký plán benefitů a nejedná se jenom o štěstí v práci. Fungující kultura podporující wellbeing zaměstnanců vyžaduje nový pohled na filosofii podnikání. Smyslem takového podnikání není jenom mít vysokou ziskovost, ale i vytvářet podmínky, ve kterých  zaměstnanci mohou plně využívat svůj potenciál a žít svůj život naplno, protože zaměstnanci jsou největší konkurenční výhodou každé organizace.

Neexistuje žádný „univerzální“ přístup k definování účinné wellbeing strategie. Spolu s klienty vytváříme strategii, která odpovídá jedinečným potřebám a charakteristikám jejich organizace.  Do úvahy bereme generační specifika i potřeby jednotlivých zaměstnanců.

Díky našemu diagnostickému nástroji dokážeme identifikovat potřeby jednotlivců, jednotlivých generací, týmů i oddělení pracujících pro organizaci. 

Jak ukazuje naše wellbeing pyramida, k tomu, aby se skutečně rozvinula organizace podporující wellbeing zaměstnanců je nutné zajistit, aby kultura organizace, leadership a řízení lidí tvořily pevný základ, na němž stojí plně integrovaný přístup ke zdraví a wellbeingu zaměstnanců.

[/vc_row]

What services do we offer to organizations?

What services do we offer to organizations?

We help clients implement wellbeing into the life of the organization, comprehensively or step by step in number of stages. Ideally, we follow the whole process starting by measuring and evaluating the current level and continue to create and implement an overall strategy. Sometimes it makes sense to commence firstly on building awareness of the importance of wellbeing or buying in and preparing the leadership…
In all phases, the key is in empowering and supporting HR since HR plays crucial role in integrating wellbeing into daily life of the organization.

A comprehensive approach to establishing a culture that supports wellbeing includes:

Are you interested in the wellbeing of your employees?

Are you thinking about a culture that supports employee wellbeing in your organization?

Are you interested in the initial level of wellbeing of your employees and the entire organization?

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: