skip to Main Content

WELLBEING FOR PARENTS or How to Manage the Intertwining of Roles

Snažíte se o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo o jejich integraci? Je pro vás náročné kombinovat roli rodiče, partnera, kolegy, podřízeného a nadřízeného? Proč se nám to většinou nedaří? Protože jen 30% lidí dokáže striktně oddělovat práci od osobního života! Zbytku z nás tato dovednost chybí…

Rádi vás seznámíme s teoretickým konceptem, jak efektivně kombinovat práci a rodinu v závislosti na našem přirozeném nastavení. Zároveň získáte tipy,
jak tyto poznatky využít v praxi pro lepší zvládání stávající situace (nastavení si hranic, vytvoření si podpůrných rituálů, střídání práce s přestávkami, zabudování si nových návyků do každodenního života atd.).

Seminář je zejména určen pro zaměstnance – rodiče, kteří musí zvládat nelehké prolínání rolí. Věříme, že seminář podpoří účastníky ve zvládání dnešní náročné doby a nastartuje je k většímu zájmu o jejich vlastní wellbeing a wellbeing jejich
kolegů.

Kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, zdraví, smysl, fitness, wellbeing pro organizace, vztahy, finance, komunita, spokojenost, spokojený život, kvalita života, kvalitní život, zdravá strava, harmonizace života, životní návyky, zdravý pohyb, životí režim, stress, životní změna, zlepšení života, firemní kultura, správné dýchání, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing

Kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, zdraví, smysl, fitness, wellbeing pro organizace, vztahy, finance, komunita, spokojenost, spokojený život, kvalita života, kvalitní život, zdravá strava, harmonizace života, životní návyky, zdravý pohyb, životí režim, stress, životní změna, zlepšení života, firemní kultura, správné dýchání, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: