skip to Main Content

WELLBEING TEAM SPIRIT or How to Strengthen Team Spirit

Ztrácíte v hybridním fungování kontakt se svým týmem, klesá týmová energii a chuť se potkávat?
Zdá se vám, že každý člen týmu jede sám za sebe?
Stále řešíte týmové problémy místo slavení týmových úspěchů?

Facilitace týmu napomáhá posílit soudržnost týmu skrze energizující aktivity a
sdílení, např.:
Oceňování: ocenění každého člena týmu za jeho přínos pro tým;
Feedback: založený na silných stránkách každého člena týmu;
Group Challenges: každý člen si stanoví svou vlastní challenge, s tím že se vzájemně
budou povzbuzovat i „challengovat“ a sdílet jak se jim daří;
Tým umí: týmový happening, kde členové týmu sdílejí své koníčky a dovednosti o
kterých ostatní členové týmu třeba ani neví;
Program na obnovu energie týmu: s cílem nastavit si individuální a týmové
fungování umožňující pracovat efektivněji, s větší energií, pozitivnějším přístupem
k sobě, k členům týmu a k naplňování potřeb klienta bez hrozby vlastního
vyčerpání/vyhoření

Wellbeing teamspirit je dlouhodobější program, který navazuje na absolvování
seminářů Vítejte ve světě wellbeingu a Energy Management 4.0. Jednotlivá
setkání jsou externě facilitovány či mohou probíhat formou skupinového
koučingu a jsou určeny k posílení týmového ducha a týmové energie a zlepšení
týmové spolupráce.

Kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, zdraví, smysl, fitness, wellbeing pro organizace, vztahy, finance, komunita, spokojenost, spokojený život, kvalita života, kvalitní život, zdravá strava, harmonizace života, životní návyky, zdravý pohyb, životí režim, stress, životní změna, zlepšení života, firemní kultura, správné dýchání, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing

Kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, zdraví, smysl, fitness, wellbeing pro organizace, vztahy, finance, komunita, spokojenost, spokojený život, kvalita života, kvalitní život, zdravá strava, harmonizace života, životní návyky, zdravý pohyb, životí režim, stress, životní změna, zlepšení života, firemní kultura, správné dýchání, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing, kurzy wellbeing, školení  wellbeing česká republika, semináře wellbeing

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: