skip to Main Content

Naše jedinečnost

Náš tým

Jarmila Brixová

JARMILA BRIXOVÁ

Společně se Stankou jsme na podzim 2018 založily společnost Wellbeing – Umění žít. Jednotlivcům a organizacím přinášíme nové pohledy nato, jak smysluplně a spokojeně žít a rovněž i řešení, jak svůj život ovlivňovat a měnit.

V oblasti rozvoje, řízení a péče o lidi se pohybuji už více než 20 let. 10 let jsem působila na manažerské pozici v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte, kde jsem řídila velké HR transformační projekty, nastavovala kompletně HR procesy v nově vznikajících společnostech a účastnila se řady projektů zaměřených na rozvoj lidí, jakož i změnu firemní kultury. Svou cestu jsem započala koordinací velkého HR outsourcingového projektu pro francouzský obchodní řetězec Carrefour. Cenné zkušenosti jsem získala prací pro vládní agenturu CzechInvest, kde jsem poskytovala kompletní HR poradenský servis pro přicházející investory a zároveň jsem vytvářela programy, díky kterým české firmy čerpaly finanční podporu z EU fondů. Vybudovala jsem oddělení řízení lidských vztahů ve velké gastronomické společnosti Zátiší Group a následně jsem zde tři roky působila jako HR ředitelka a Chief Happiness Officer.

Od roku 2013 spolupracuji s neziskovou společností Aperio v pozici lektorky a koučky a od roku 2017 zde působím jako radní. Třetím rokem jsem rovněž součástí vzdělávacího programu Britské obchodní komory Equilibrium v pozici mentorky. Dlouhodobě spolupracuji s katedrou Androgogiky Karlovy Univerzity a od letošního roku zde společně se Stankou vedeme semináře zaměřené na wellbeing.

V průběhu mého pětiletého působení v Rumunsku jsem se prostřednictvím francouzského masterkouče Alana Cardona dostala ke koučování a díky tomu jsem se vydala na cestu za poznáním sebe sama a začala se zabývat aspekty opravdu spokojeného a šťastného života. Tato cesta mě přivedla k samotnému wellbeingu.

STANKA HEDEROVÁ

Společně s Jarmilou jsme na podzim 2018 založily společnost Wellbeing – Umění žít. Jednotlivcům a organizacím přinášíme nové pohledy nato, jak smysluplně a spokojeně žít a rovněž i řešení, jak svůj život ovlivňovat a měnit.

Práce s lidmi, které se věnuji přes 25 let, mi umožňuje prozkoumávat a sdílet s druhými témata, které jsem sama v různých fázích svého života objevovala. Témata, která rezonovala, inspirovala a posouvala mě v mém růstu mi pomáhají posouvat i mé klienty.

Ve svém vývoji jsem prošla mnoha rolemi (manažera rozvojových projektů, ředitele NGO, lektora, facilitátora, HR poradce a kouče). V rámci svého působení ve společnosti Deloitte jsem pracovala na projektech zaměřených na vytváření strategie a transformaci řízení lidských zdrojů, řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj, mapování a nastavování HR procesů a implementaci nástrojů interní komunikace. Tři roky jsem byla součástí mezinárodního týmu facilitátorů a podílela se na tvorbě a vedení projektů na Islandu, v Belgii, v Litvě a Makedonii a projektů pro mladé lídry na Slovensku a v Singapuru. Pomáhala jsem MBA týmům v INSEAD France a Singapore lépe porozumět dynamice jejich vztahů. Měla jsem úžasnou příležitost pracovat jako lektorka a facilitátorka v sebezkušenostních programech zaměřených na pochopení základního směřování, přinášení vlastního “člověčenství” a autenticity do osobního a pracovního života a uvědomování si vlastní moci a osobní síly. Ukončila jsem základní výcvik v procesně orientované psychologii.

Wellbeingu se věnuji od roku 2014. Na pokračující cestě hledání svého wellbeingu jsem se potkala s neurovědou a návyky, které mi umožňují dělat změny ve svém životě a wellbeing nejenom zkoumat, ale i žít.

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: