skip to Main Content

1. Úvod

Jsme společnost Wellbeing – Umění žít a věnujeme se wellbeingu, celostnímu pohledu nato, jak dobře a spokojeně žít, a jak přinést více smysluplnosti a naplnění do svého života. Našim klientům nabízíme dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak se jim v jednotlivých pilířích wellbeingu  daří. Rovněž si naši klienti mohou objednat individuální konzultace nebo se účastnit skupinových workshopů.

Při poskytování našich služeb vždy v nejvyšší možné míře dbáme na ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů. „Osobní údaje“ jsou definovány jako informace, které se týkají Vás osobně, jako například Vaše jméno, e-mailová adresa nebo odpovědi na otázky v rámci dotazníku „Můj osobní wellbeing“. Přečtěte si prosím toto opatření o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji poté, co jsme je získali. Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů dříve, než nám sdělíte své osobní údaje. Při procházení naší webové stránky nemusíte sdělovat své osobní informace.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti či dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mail info@wellbeingcz.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Datum nejnovější aktualizace je na konci tohoto prohlášení uvedeno.

2. Kdy sbíráme údaje?

Sbíráme od Vás osobní údaje, když na našich webových stránkách provádíte následující úkony:

 • vyplňujete dotazník „Můj osobní wellbeing“,
 • registrujete se pro objednávání našich služeb,
 • vznášíte online jakékoli další dotazy.

3. Jaké osobní informace od Vás potřebujeme?

Při přihlášení na osobní konzultace, workshopy a semináře od Vás zjišťujeme následující osobní informace:

 • jméno,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně.

4. Co děláme s Vašimi osobními údaji?

Když nám poskytnete své osobní údaje, jak je uvedeno výše, používáme tyto Vaše osobní údaje ke:

 • zpracování krátkého nebo dlouhého reportu „Můj osobní wellbeing“,
 • zpracování anonymní studie mapující úroveň wellbeingu v České republice,
 • zpracování Vašich objednávek služeb,
 • korespondenci s Vámi ohledně Vašich objednávek a k Vašemu informování o nejnovějších výzkumech z oblasti wellbeingu a souvisejících oblastí, našich nových službách či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. V žádném případě Vám však nebudeme zasílat obchodní sdělení týkající se třetích osob. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o novinkách v rámci Společnosti či doručování jiných obchodních sdělení. Pokud vznesete námitky proti takovému zpracování Vašich osobních údajů, bez dalšího přestaneme tyto osobní údaje pro účely marketingových sdělení zpracovávat.
 • odpovídání na Vámi zaslané dotazy.

Vaše osobní údaje dále nesdílíme ani nikomu jinému neposkytujeme.

5. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje hyperlinky na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů, a proto Vám doporučujeme, abyste si je vždy přečetli. V nich je přesně stanoveno používání osobních údajů, které uvedete během návštěvy těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran a Vaše využívání takovýchto webových stránek je na Vaše vlastní nebezpečí.

6. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýzy návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky.

7. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření.

8. Obrazové záznamy

Obrazové záznamy z námi realizovaných akcí jsou pořizovány pouze s Vaším souhlasem.  Souhlas se uděluje na dobu 5 let od okamžiku podepsání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí adresovanou do sídla společnosti Wellbeing – umění žít.

9. Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Své žádosti adresujte prosím na info@wellbeingcz.cz. Vynaložíme veškerou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů o Vás z našich záznamů.

Poslední aktualizace provedena 11. března 2019.

Back To Top