skip to Main Content

Program:  ZHARMONIZUJ SVŮJ ŽIVOT!

„Největší hrozbou pro náš wellbeing jsme my sami.“
(Tom Rath, autor knihy Wellbeing)

 Patříte mezi lidi, kteří si svůj život užívají nebo spíše přežívají?

Chcete zjistit, jak se Vám daří v jednotlivých pilířích wellbeingu?

Víte, jak tyto pilíře spolu souvisí?  A jak lze získat největší synergii?

Pro Ty z vás, kteří by rádi udělali zásadní změnu ve svém životě, ale zatím přesně nevědí, kde začít, nabízíme základní wellbeing balíček. Základní wellbeing balíček v sobě zahrnuje dotazník „Můj osobní wellbeing“ a krátký report, kde zjistíte, jak se vám v současnosti daří ve všech klíčových oblastech vašeho života. Následně si domluvíme individuální wellbeing konzultaci, kde budeme pracovat s detailním reportem vašeho osobního wellbeingu.  Ve své práci využíváme koučovací a mentorovací techniky, principy procesně orientované práce, nejnovější poznatky z oblasti neurovědy a techniky na vytváření a přetváření návyků. Rovněž máte možnost se rozhodnout pro dlouhodobější programy či semináře zaměřené na jednotlivá témata, která vás podpoří na vaší cestě.

Příklady různých balíčků (sami si vyberte, co vám nejvíce vyhovuje):


Pro ty z vás, kteří by se chtěli wellbeingem zabývat hlouběji, máme připraveny semináře zaměřené na všech pět pilířů wellbeingu. Dozvíte se, jak spolu jednotlivé pilíře vzájemně souvisí a jak je můžete dlouhodobě zlepšovat.


Seminář: WELLBEING A JEHO ZÁKLADNÍ PILÍŘE

(Časová dotace: 4h)

Ačkoliv si to mnozí myslí, wellbeing neznamená jenom být šťastný. Nebo být bohatý a úspěšný. Určitě se netýká jenom fyzického zdraví nebo wellness. Wellbeing nám poskytuje celostní pohled na to, jak dobře a spokojeně žít a jak přinést více smysluplnosti a naplnění do svého života.

Na základě studie lidí z více než 150 zemí celého světa objevili odborníci z  Gallupova ústavu pět statisticky významných faktorů, které diferencují  životy lidí na ty dobře prožité a ty, které spíše přežíváme… Tyto faktory definovali jako klíčové pilíře wellbeingu. Pokud strádáme v kterémkoli z těchto pilířů, jako je to u většiny z nás, poškozuje to náš celkový wellbeing a vyčerpává nás to. Maximum z našich životů jsme schopni získat v případě, že efektivně žijeme všech pět najednou.
Cílem semináře je společně prozkoumat klíčové pilíře wellbeingu, zjistit jakým způsobem jsou vzájemně propojeny,  jak je lze ovlivnit a cíleně zlepšovat.

Seminář: ENERGY MANAGEMENT

Časová dotace: 3h

Cena: 900Kč/os.

Volné termíny: 21.7. 17 – 20 hodin; 8.9. 17-20 hodin (v centru Prahy)

Řada našich klientů si stěžuje na nedostatek času. Času máme každý stejně a nelze jej nafukovat. To, co můžeme měnit a ovlivnit není čas, ale práce s naší energií. Potřebujeme LEPŠÍ ŘÍZENÍ VLASTNÍ ENERGIE!

Pokud vám záleží na kvalitě života, který žijete a chcete se cítit dobře každý den, přinést do života tu nejlepší verzi sebe sama, tento workshop je určen přesně pro vás!!!

Nejsme stroje a jako lidé pulzujeme. Musíme doplňovat energii, abychom jí mohli spotřebovávat. Doplňujeme ji, abychom mohli smysluplně a spokojeně žít.

Je načase ZAČÍT i KONČIT  každý den s větší energií, sebevědomím a zacílením!

Energy Management Program změní váš postoj k životu i způsob vašeho fungování. Přináší paradigma, že život máme jenom jeden a práce je jeho součástí. Bortí zaužívanou představu, že být produktivní znamená pracovat více a usilovněji.

Úspěch vyžaduje KONZISTENCI …


Seminář: JÁ A MOJE VZTAHY

(Časová dotace: 4h)

Když se zamyslíme nad nejpozoruhodnějšími událostmi, zážitky a okamžiky v našem životě, všimneme si, že mají něco společného: přítomnost jiné osoby. Nejradostnější momenty ale i ty, nejvíce bolestné, se vyskytují v interakci s jinými.

Jedním z faktorů, které ovlivňují náš wellbeing jsou vztahy: Láska, pevnost a hloubka našich vztahů, kvalita našich vztahů – taky by se dalo říci, že je to o síle a kvalitě naší vztahové sítě.  Proto je důležité udržovat, a hlavně rozvíjet svoji vztahovou sít.

Zveme vás na seminář, v průběhu, kterého budete mít příležitost prozkoumat co potřebujete k životu, jaké vztahy žijete a máte ve vaší vztahové síti, co od nich očekáváte a potřebujete.


Seminář: JEZTE, HÝBEJTE SE A SPĚTE

(Časová dotace: 4h)

Věděli jste, že 90 % z nás by mělo možnost se dožít 90 let v dobrém zdraví jen za předpokladu dodržování několika jednoduchých životosprávných opatření?

Víte, že délka našeho života je mnohem více ovlivněna našimi každodenními návyky než vrozenými zděděnými dispozicemi?

Zjistilo se, že pro naše zdraví jsou nejdůležitější tři věci: zdravé stravování, pravidelná fyzická aktivita a dostatečný a kvalitní spánek. Pojďte s námi prozkoumat, jaké každodenní návyky je třeba si osvojit, abyste posílili svou šanci na dlouhý a naplněný život.


Seminář: OBJEVTE VÍCE SMYSLUPLNOSTI V TOM, CO DĚLÁTE 

(Časová dotace: 4h)

Výzkum ukazuje, že smysluplnost jako jeden z nosných pilířů wellbeingu, vysoce koreluje s ostatními pilíři: vztahy, zdravím, financemi a komunitou. Jinými slovy, tím, že objevíme více smysluplnosti v tom, co děláme a žijeme, pozvednou se i ostatní pilíře našeho wellbeingu. Nalezení smysluplnosti v tom, co děláme tedy povede ke zlepšení zdraví, navazování kvalitnějších vztahů, větší stabilitě našich financí, zlepšení produktivity a zajisté i k našemu celkovému wellbeingu.

My sami jsme architekty vlastní smysluplnosti a rozhodujeme o tom, co v našem životě je a není smysluplná činnost. Připravili jsme pro vás několik aktivit, které vás provedou objevováním vlastní smysluplnosti v tom, co děláte.

Program: VŠE JE V HLAVĚ aneb VYTVOŘTE SI SPRÁVNÉ NÁVYKY

„Můžeme ze sebe udělat ubožáky nebo se stát silnými, stojí nás to stejné množství práce…“
(Carlos Castaneda)

Patříte mezi lidi, kteří přesně vědí, co jim dělá dobře, dodává energii, a co chtějí žít?

A přesto všechno to nežijete?

V čem to je, že opakovaně selháváte ve vaší snaze něco změnit?

Jak změnit to, co nefunguje a v čem se vám nedaří?

Chcete svůj život opravdu změnit? Neexistuje žádný velký jednorázový krok, kterým to lze udělat. Chce to spoustu malých krůčků, které povedou k vytvoření nových vědomých návyků. Výzkum ukázal, že až 40 % svého dne jednáme automaticky, bez našeho vědomí. Tudíž jsme řízeni našimi návyky. Pojďte s námi prozkoumat metodu „Velké změny po malých krůčcích“, kde se dozvíte, jak návyky vznikají, jak fungují a jak je můžete krok po kroku rozvíjet nebo měnit. Cílem je vytvořit si takové návyky, které nám budou sloužit, nasměřují nás k vytouženému cíli a přispějí k našemu celkovému wellbeingu. Vycházíme z nejnovějších poznatků z oblasti neurovědy, motivace (seberegulace), efektivity a vytváření/přetváření návyků a jak skrze ně věci měnit.

Program je organizován formou uzavřené skupinové práce s maximálně 10-ti členy, umožňující vzájemné učení se, sdílení a inspiraci. V případě zájmu může být práce v uzavřené skupině kombinována s prací v malých skupinkách, případně s individuálními setkáními.


Seminář: VELKÉ ZMĚNY PO MALÝCH KRŮČCÍCH

(Časová dotace: 4h)

Chcete svůj život opravdu změnit? Neexistuje žádný velký jednorázový krok, kterým to lze udělat. Chce to spoustu malých krůčků, které povedou k vytvoření nových vědomých návyků.

Pojďte s námi prozkoumat metodu „Velké změny po malých krůčcích“, kde se dozvíte, jak návyky vznikají, jak fungují a jak je můžeme krok po kroku rozvíjet nebo měnit. Cílem je vytvořit si takové návyky, které nám budou sloužit, nasměřují nás k vytouženému cíli a přispějí k našemu celkovému wellbeingu.

Back To Top