skip to Main Content

Náš přístup ke zlepšování wellbeingu zaměstnanců

My ve Wellbeing – Umění žít věříme, že wellbeing je více než rovnováha mezi pracovním a osobním životem, wellbeing je samotný život.

Strategie wellbeingu je více než jen velký plán benefitů a nejedná se jenom o štěstí v práci. Fungující kultura podporující wellbeing zaměstnanců vyžaduje nový pohled na filosofii podnikání. Smyslem takového podnikání není jenom mít vysokou ziskovost, ale i vytvářet podmínky, ve kterých  zaměstnanci mohou plně využívat svůj potenciál a žít svůj život naplno, protože zaměstnanci jsou největší konkurenční výhodou každé organizace.

Neexistuje žádný „univerzální“ přístup k definování účinné wellbeing strategie. Spolu s klienty vytváříme strategii, která odpovídá jedinečným potřebám a charakteristikám jejich organizace.  Do úvahy bereme generační specifika i potřeby jednotlivých zaměstnanců.

Díky našemu diagnostickému nástroji dokážeme identifikovat potřeby jednotlivců, jednotlivých generací, týmů i oddělení pracujících pro organizaci. 

Jak ukazuje naše wellbeing pyramida, k tomu, aby se skutečně rozvinula organizace podporující wellbeing zaměstnanců je nutné zajistit, aby kultura organizace, leadership a řízení lidí tvořily pevný základ, na němž stojí plně integrovaný přístup ke zdraví a wellbeingu zaměstnanců.

Jaké služby organizacím nabízíme?

Pomáháme klientům zavádět wellbeing do života organizace, komplexně nebo po jednotlivých fázích. Můžeme začít měřením a vyhodnocením stávající úrovně a pokračovat ve vytváření celkové strategie nebo se věnovat přípravě leadershipu. Rovněž je možné se nejdříve zaměřit na budování povědomí o důležitosti wellbeingu.  Ve všech fázích je klíčová podpora a spolupráce s HR, které je garantem, aby se wellbeing stal součástí každodenního života organizace.

Komplexní přístup k zavádění kultury podporující wellbeing v sobě zahrnuje:

Máte zájem o wellbeing svých zaměstnanců?

Přemýšlíte o kultuře podporující wellbeing zaměstnanců ve vaší organizaci?

Zajímá vás výchozí úroveň wellbeingu vašich zaměstnanců i celé organizace?

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: