skip to Main Content

Our Story

my

K tématu wellbeingu jsme se dostaly před několika lety, kdy jsme prozkoumávaly vlastní spokojenost a životní pohodu a hledaly své místo v životě. Zamýšlely jsme se nad tím co dál, jak žít svůj život spokojeně a naplněně. Na cestě objevování se nám do rukou dostala knížka Wellbeing od Toma Ratha a Jima Hartera.

Wellbeing nás zaujal svým holistickým přístupem. Nebylo to jenom o subjektivní spokojenosti, o pocitu štěstí, bohatství nebo fitness či wellness, jak si mnozí lidé myslí. Wellbeing v sobě skrývá hlubší aspekty dobře prožitého života. Nadchlo nás, jak se krásně pojí smysluplnost, vztahy, zdraví, finanční zajištění a sounáležitost ke komunitě.

V rámci Prothea Advisory jsme společně vytvořily náš první dotazník na zjištění úrovně jednotlivých elementů wellbeingu, pořádaly semináře a laboratoře, poskytovaly wellbeing konzultace jednotlivcům a snažily se šířit povědomí o smyslu wellbeingu pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Pak se naše cesty na čas rozešly. Jarmila se ponořila do praxe Chief Happiness Officera a snažila se přinést myšlenky happiness a wellbeingu dovnitř organizace prostřednictvím podporující firemní kultury, která by vytvářela prostor pro využívání silných stránek lidí a naplnění jejich potenciálu. Zjistila však, že nejdřív musí ve firmě existovat férově nastavený systém odměňování, panovat vzájemný respekt a každý musí vědět, co se od něj očekává a vyžaduje. Teprve poté je možné se věnovat vnitřním hodnotám, které zaměstnance udělají spokojenějšími a radostnějšími.

Stanka se věnovala svým klientům, individuálně nebo v malých skupinách, a doprovázela je při hledání nových řešení a rovněž způsobů, jak tyto řešení realizovat v praxi. Pracovala i jako lektorka a facilitátorka v sebezkušenostních programech a ukončila základní výcvik v procesně orientované psychologii.

Nadále prozkoumávala wellbeing hlavně z té praktické stránky, na „vlastní kůži“ si ověřila, že vědění a povídání nestačí, musí následovat akce. Stačí akce malá, zvládnutelná, ale vykonávaná každý den. I když se nám nechce. Akce, která přiměje mozek vytvořit nové nervové spojení a překonat odpor.

Při dalším zkoušení a zlepšování vlastního wellbeingu jí „přišly do cesty“ návyky a rutiny jako způsob dělání věcí jinak, pravidelně, bez přílišné energie. Návyky jako způsob zbavování se věcí, které nefungují nebo nám nevyhovují. Povedlo se jí několik nových návyků vědomě vytvořit. Věří, že návyky a rutiny jsou jedním ze způsobů, jak provést změnu a wellbeing žít.

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: