skip to Main Content

References

t_mobile
Multisport_logo_MS_barevne_Final
raiffeisen
uk
taekana
jablickov
aperio
hnilicka
bcc
kb
espira
jk
homecredit

Díky Jarce a Stance konečně víme, co obnáší „umění žít“! Postupně se seznamujeme s holistickým přístupem k wellbeingu a prozkoumáváme oblasti jako je smysluplnost, vztahy, zdraví, finance a komunitní život a jejich vliv na to, jak se nám v životě daří. Série wellbeing livestreamů nás prostřednictvím rozhovorů upozorňuje na témata, která mají přímý dopad na naši životní spokojenost. Velice oceňuji jejich hlubokou znalost dané problematiky a praktický přístup ke zvyšování wellbeingu každého z nás.

“Stanka s Jarmilou připravily pro naše zaměstnance seminář na míru pokrývající téma wellbeingu a prolínání rolí, zejména té rodičovské a pracovní, a jak to dobře zvládat, nemít výčitky a udržet si pohodu v aktuální náročné době. Seminář dobře vyvážil teorii a praxi a zaměstnanci si odnesli velmi konkrétní a aplikovatelné nástroje a inspiraci, co třeba dělat jinak. Veškeré poznatky byly opřeny o vědecké zdroje a bohaté zkušenosti obou dam. Děkujeme za příjemnou spolupráci, oceňuji především expertizu během designování obsahu semináře tak, aby odpovídal potřebám zaměstnanců, profesionální přístup i flexibilitu.”

“Na Jarmilu Brixovou a Stanku Hederovou jsem dostala doporučení od bývalého kolegy a už od první schůzky bylo jasné, že to byla dobrá volba. Oceňuji jejich zodpovědný přístup, vysoké nasazení a velkou flexibilitu. Na každou schůzku přicházely perfektně připraveny, k projektu přistupovaly profesionálně a přinášely praktická doporučení, která vycházela z jejich dlouholeté praxe v oblasti HR. Díky jejich přirozenému a vstřícnému jednání se nám všem s nimi dobře spolupracovalo.”

“Jarmilu Brixovou jsme oslovili v době, kdy se naše architektonická firma rozrostla a potřebovali jsme nastavit vnitřní procesy řízení a vzájemné komunikace. Protože jsme tvůrčím ateliérem, je pro nás kvalita spolupráce v širším kolektivu naprosto zásadní. Jarmila nám trefně pomohla rozklíčovat základní kompetence, upravit metody práce ve skupinách a způsob zadávání úkolů. A to vždy jednoduchou, přehlednou a srozumitelnou formou. Společně jsme rovněž zrealizovali Wellbeing audit. Jeho výsledky nás nasměrovali k přijetí opatření, které zvýšili spokojenost našich lidí a tím i jejich motivaci a nasazení. Velmi si cením její schopnosti vhledu do lidských vztahů a hlubokého porozumění lidským potřebám. Kvalita firmy stojí na jejích lidech, proto si této spolupráce velmi vážím.”

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: