skip to Main Content

WELLBEING AKADEMIE PRO MANAŽERY aneb Nový pohled na vztah manažera a podřízeného

Wellbeing Akademie pro manažery je unikátní program, který změní váš úhel pohledu na to, jak žít svůj wellbeing a pečovat o wellbeing svých podřízených. Získáte dovednosti, jak lépe pracovat s potenciálem vašeho týmu a vytvořit z něj výborně spolupracující a efektivní tým.

V dnešní době se organizace nemohou zabývat jenom znalostmi a dovednostmi svých zaměstnanců. O vysokém výkonu lidí, jejich kreativitě, loajalitě a celkovém nasazení totiž rozhoduje to, jak se jim daří ve všech pěti pilířích wellbeingu. Manažeři jsou pro wellbeing svých podřízených spolupracovníků klíčoví.

V první řadě se právě manažeři potřebují zastavit, zamyslet se nad vlastním wellbeingem a uvědomit si, co potřebují pro to, aby nestrádali a měli dostatek energie. Potřebují si nastavit podpůrné rituály a návyky, které je posunou v obnovování jejich energie a zvýšení vlastního wellbeingu. Díky tomu se následně mohou lépe a s větším porozuměním starat o ty, které vedou.

Manažer, projevující skutečný zájem o své lidi, ovlivňuje jejich motivovanost a angažovanost až o 70%.

Principy Wellbeing Akademie pro manažery:
 • Zájem o celého člověka, o všechny jeho části
 • Motivace podřízených vycházející se znalosti jejich osobních příběhů
 • Řízení skrz silné stránky a job crafting
 • Propojení smyslu existence organizace se smyslem jednotlivce
 • Odpovídající autonomie, přebírání odpovědnosti za svůj výkon
 • Můj osobní wellbeing a wellbeing mých podřízených

Nabízíme vám 6 – 10 modulový program kombinovaný s wellbeing diagnostikou a individuálními konzultacemi. Každý modul přináší nové informace, nástroje a techniky, které vám pomohou porozumět tomu, jak efektivně využívat svůj potenciál a naplno žít.

Čím Wellbeing Akademie manažery obohatí?
 • Po vyplnění diagnostiky “Můj osobní wellbeing” zjistí výchozí úroveň jejich wellbeingu a jak efektivně dokážou pracovat se svou energií.
 • Porozumí tomu, co všechno má vliv na jejich wellbeing a jak jednotlivé pilíře vzájemně souvisí.
 • Získají tipy na zvýšení všech 5 klíčových pilířů wellbeingu.
 • Naučít se, jak si vytvořit systém pro nastartování vnitřní změny a jak je důležité vystoupit ze své zóny komfortu.
 • Začnou si cíleně přizpůsobovat své prostředí tak, aby je podporovalo v jejich záměrech.
 • Osvojí si tipy a triky nastavování nových návyků a energizujících rituálů.
 • Posunou svoji znalost o tom, jak lépe řídit svou energii.
 • Znovuobjeví své talenty, silné stránky a propojí se se svými hodnotami.
 • Uvědomí si, co vztahy s jinými lidmi přinášejí za zpětnou vazbu.
 • Zjistí, jak si vytvořit kvalitní vztahovou síť a co je k tomu zapotřebí.
 • Prohloubí svou znalost o tom, jak si posílit svou odolnost a dobře zvládat stres.
 • Díky závěrečné wellbeing diagnostice si ověří, jak moc se změnilo vnímání wellbeingu a jak se posunuli.

+

 • Prozkoumají, jak pracovat se silnými stránkami v rámci svých týmů a seznámí se s job craftingem.
 • Naučí se rozpoznat včasné varovné signály špatného fyzického či mentálního zdraví.
 • Rozvinou si dovednosti pro vedení citlivých rozhovorů se svými podřízenými.

„Zaměstnanci, kteří věří, že se management zajímá o celou jejich osobu, nejen o tu část zaměstnaneckou, jsou produktivnější, spokojenější a více naplněni. Spokojení zaměstnanci vytvářejí spokojené zákazníky, a to vede k úspěchu a ziskovosti celé organizace. “

Back To Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner
%d bloggers like this: